Milieu

Bouw Logistic Services wil milieuverantwoord ondernemen en een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. In ons bedrijfsproces kiezen we steeds vaker bewust voor de milieuvriendelijkste varianten. De laatste vijf jaar zien we een verbetering in onze emissie-uitstoot van CO2 (koolstofdioxide), NOx (stikstofoxyden) en PM (fijn stof) . Vanaf 2013 wordt onze energie voor 100% opgewekt uit biomassa, dus geen CO2 uitstoot meer!

2011 2012 2013 2014 2015
Total number of kilometers 4,256,719 3,852,677 3,968,186 4,790,206 4,878,996
Average CO2 emission per kilometer 0.7980 kg/km 0.8010 kg/km 0.7800 kg/km 0.7340 kg/km 0.768 kg/km
Average PM emission per kilometer 0.1050 gram/km 0.0950 gram/km 0.0780 gram/km 0.0590 gram/km 0.0500 gram/km
Average NOx emission per kilometer 4.835 gram/km 4.552 gram/km 4.106 gram/km 3.657 gram/km 3.441 gram/km
Total emission per category
Total NOx emission
2011 2012 2013 2014 2015
Gram 20,581,236 17,535,685 15,820,902 17,517,800 16,790,940
NOx/ton 20,581 17,535 15,820 17,517 16,790
Per/km 4.835 4.552 4.106 3.657 3.441
Index 76.6 72 65 57.9 54.5
Total PM emission
2011 2012 2013 2014 2015
Gram 446,935 366,325 300,498 281,812 245,144
PM/ton 447 366 300 282 245
Per/km 0.1050 0.0950 0.0780 0.0059 0.0502
Index 56.1 50 41.6 31.5 26.8
Total CO2 emission
2011 2012 2013 2014 2015
Kgs 20,581,236 17,535,685 15,820,902 17,517,800 16,790,940
CO2-ton 20,581 17,535 15,820 17,517 16,790
Per/km 4.835 4.552 4.106 3.657 3.441
Index 76.6 72 65 57.9 54.5


Electricity consumption in KwH and CO2 premises Bouw