Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt gezien als "de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van bedrijfsactiviteiten en -beslissingen op de mens, milieu en maatschappij en daar verantwoording over af te leggen".

MVO gaat dus om het vinden van een balans tussen de sociale (mensen), ecologische (milieu) en economische (profit) dimensies van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de organisatie op haar stakeholders en de samenleving.

Wat houdt dit in de praktijk in ? We willen onze verantwoording nemen en we zijn continu op zoek naar verbeteringen in onze bedrijfsvoering. Voor 2018 hebben we onder andere de volgende besluiten genomen.

  • We vonden voor de aanschaf van nieuwe voertuigen ecologische en sociale aspecten belangrijk. Deze voertuigen hebben een zo laag mogelijke CO2 uitstoot (milieu) en een lage instap (sociaal).
  • We hebben een project gestart waarbij conventionele verlichting vervangen wordt door LED verlichting. Tevens werd er gekozen voor sensoren waardoor verlichting alleen brandt wanneer er werkzaamheden op die locaties worden uitgevoerd (milieu / profit)
  • Verder vervangen we de kozijnen aan ons kantoorpand aan de Galvanistraat. Deze hebben een hogere isolatiewaarde en tochten minder, waardoor er minder energie verloren gaat (milieu / profit)
  • In de loop van 2018 worden er totaal 9000 zonnepanelen op de locaties Galvanistraat en Beurtschipper geplaatst. Totaal ca. 25000 vierkante meter, wat ca. 60 % van onze warehousecapaciteit is. Niet alleen voorzien wij dan in onze eigen behoefte, maar leveren wij ook een bijdrage aan het energienet (milieu / profit).


Recenter nieuws: 18 nieuwe trucks
Ouder nieuws: 1250 dozen per uur